General Information

The new decade of the tourism industry

Traveler & Outdoor Expo

"More Than Experience"

ยุคแห่งการท่องเที่ยวของนักเดินทาง (TRAVELER WANDERLUST) สำหรับปีที่ผ่านมาถือว่าตลาดการท่องเที่ยวนั้นเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นปีแห่งเทรนด์การท่องเที่ยวเชิงสำรวจ ที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวทุกข่วงวัย เพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี รวมไปถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบต่าง ๆ มากมายทั้ง OUTDOOR ACTIVITES, SPORT TOURISM, ADVENTURE เป็นต้น

Traveler & Outdoor Expo งานท่องเที่ยวเชิงกิจกรรมและไลฟ์สไตล์์ที่มาพร้อมกับงานมหกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟ ดำน้ำ และจักรยานที่รวบรวมสินค้า และบริการท่องเที่ยวทุกรูปแบบทั้งที่พัก บริษัททัวร์ ปั่นจักรยาน ปีนผา เดินป่า แคมป์ปิ้ง และแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำมากมาย

รายละเอียดงาน

"พบกันในปี 2565"

ผู้เข้าชมงาน

 • นักท่องเที่ยวชาวไทย
 • ชาวต่างชาติที่อาศัยอยูใ่น ประเทศไทย (EXPAT)
 • กล่มุคนที่รักการท่องเที่ยวแนวผจญภัย เดินป่า ปีนเขา หรือกิจกรรมทางน้ำ เซิร์ฟบอรด์ แพดเดิลบอรด์
 • ผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยว
 • บริษัทนำเที่ยว

กิจกรรม

 • การแข่งขันปีนหน้าผาชิงเงินรางวัล
 • กิจกรรม ณ เวทีกลาง
 • สมัมนาจากกูรูด้านการท่องเที่ยว
 • Lucky Draw สำหรับผู้ที่ซื้อสินค้าภายในงาน

Post Show Report 2020

ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมแสดงงาน

 • พึงพอใจมาก สำหรับงานปีนี้
  75%
 • เข้าร่วมงานในปี 2564 แน่นอน
  80%
 • ได้รับคําสั่งซื้อ หรือจองบริการ
  87%
 • อื่น ๆ
  70%

ช่วงอายุ

 • อายุ 18-25
  16%
 • อายุ 26-32
  39%
 • อายุ 33-40
  31%
 • อายุ 41-48
  14%

มูลค่าสินค้า / บริการที่ซื้อภายในงาน

 • 5,000-10,000 บาท
  48%
 • 10,001-30,000 บาท
  29%
 • 30,001–50,000 บาท
  13%
 • 50,000 บาทขึ้นไป
  10%

ติดต่อเราได้ที่ 02 203 4222-4, 4233

พบกันในปี 2565